Vera Sabino – Vernissage – Sambaqui – Toulon

2006.10.26 - Sambaqui - Vernissage - Vera Sabino